Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.
Ostatnia aktualizacja strony: 22.04.2024, 14:37

MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O.

ul. Wspólna 40, 05-270 Marki
Tel. +48 22 100 23 33

Prezes Zarządu: Piotr Grubek

Godziny otwarcia 08:00 – 16:00

e-mail: biuro@mareckieinwestycje.pl
www.mareckieinwestycje.pl

Zamówienia publiczne: https://mareckieinwestycje.pl/zamowienia-i-przetargi-aktualne/

Klauzule informacyjne: https://mareckieinwestycje.pl/klauzule-informacyjne/

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy; XIV Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000429387
NIP: 1251616259
REGON: 146071277
Bank: Bank Pekao S.A.
Konto: 71 1240 6973 1111 0010 9248 0321

do góry